Javna vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada

Energetska obnova javna vatrogasna postrojba
DSC_0038_1200x800
DSC_0961
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
1P1A8442
U Ivanić-Gradu se održava druga zajednička vježba u sklopu projekta ENRAS - 1P1A5317
U Ivanić-Gradu se održava druga zajednička vježba u sklopu projekta ENRAS - 1P1A5391
13340082_1133160833411954_1865324335775959536_o
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
prethodna
sljedeća
Shadow
VATRODOJAVNA CENTRALA I OPERATIVNO VATROGASNO DEŽURSTVO NA BROJ 193
centrala

Na sve izvršene usluge zaračunava se 25% PDV-a. 

Cijene su definirane za pojedinačnu kupnju, a kod većih narudžba može se odobriti dodatni popust od 0-50 % ovisno o količinama.

Usluge se vrše prema sljedećem cjeniku gdje su iznosi definiranim bez PDV-a.

CJENIK

CJENIK USLUGA VATRODOJAVNE CENTRALE ,TE OPERATIVNOG VATROGASNOG DEŽURSTVA NA BROJ 193

Redni broj

Broj javljača požara

Cijene u EUR/mj.

1.

1-8

18,00

2.

9-17

27,00

3.

18-26

35,00

4.

27-35

44,00

5.

36-44

53,00

6.

45-53

61,00

7.

54-62

70,00

8.

63-71

80,00

9.

72-80

88,00

10.

81-89

97,00

11.

90-98

106,00

12.

99-107

114,00

13.

108-116

123,00

14.

117-125

133,00

15.

126-134

142,00

16.

135-143

151,00

17.

144-152

161,00

18.

162-170

179,00

19.

171-179

189,00

20.

180-188

198,00

21.

189-197

207,00

22.

198-206

216,00

23.

207-215

226,00

24.

216-224

235,00

25.

225-233

244,00

26

234-242

254,00

27.

243-251

263,00

28.

252-260

272,00

29.

261-269

281,00

30.

270-278

291,00

31.

279-287

300,00

32.

288-296

309,00

33.

297-305

319,00

34.

306-314

328,00

35.

315-323

337,00

36.

324-332

346,00

37.

333-341

356,00

38.

342-350

365,00

39.

351-359

384,00

40.

360-368

384,00

41.

369-377

393,00

42.

378-386

402,00

43.

387-395

411,00

44.

396-404

420,00