Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada
Previous
Next
VATRODOJAVNA CENTRALA I OPERATIVNO VATROGASNO DEŽURSTVO NA BROJ 193
centrala

Na sve izvršene usluge zaračunava se 25% PDV-a. 

Cijene su definirane za pojedinačnu kupnju, a kod većih narudžba može se odobriti dodatni popust od 0-50 % ovisno o količinama.

Usluge se vrše prema sljedećem cjeniku gdje su iznosi definiranim bez PDV-a.

CJENIK
BROJ JAVLJAČA POŽARA

1 – 8

130,00 kuna

9 – 17

200,00 kuna

18 – 26

260,00 kuna

27 – 35

330,00 kuna

36 – 44

400,00 kuna

45 – 53

460,00 kuna

54 – 62

530,00 kuna

63 – 71

600,00 kuna

72 – 80

660,00 kuna

81 – 89

730,00 kuna

90 – 98

800,00 kuna

99  107

860,00 kuna

108  116

930,00 kuna

117  125

1.000,00 kuna

125   134

1.070,00 kuna

135  143

1.140,00 kuna

144  152

1.210,00 kuna

162  170

1.350,00 kuna

171  179

1.420,00 kuna

180  188

1.490,00 kuna

189  197

1.560,00 kuna

198  206

1.630,00 kuna

207  215

1.700,00 kuna

216  224

1.770,00 kuna

225  233

1.840,00 kuna

234  242

1.910,00 kuna

243  251

1.980,00 kuna

252  260

2.050,00 kuna

261  269

2.120,00 kuna

270  278

2.190,00 kuna

279  287

2.260,00 kuna

288  296

2.330,00 kuna

297  305

2.400,00 kuna

306  314

2.470,00 kuna

315  323

2.540,00 kuna

324  332

2.610,00 kuna

333  341

2.680,00 kuna

342  350

2.750,00 kuna

351  359

2.890,00 kuna

360  368

2.890,00 kuna

369  377

2.960,00 kuna

378  386

3.030,00 kuna

387  395

3.100,00 kuna

396  404

3.170,00 kuna