U slučaju požara hitno nazovite broj 193 ili broj za hitne slučajeve 112.