Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada
Previous slide
Next slide
SERVIS I PRODAJA VATROGASNE OPREME

Na sve izvršene usluge zaračunava se 25% PDV-a. 

Cijene su definirane za pojedinačnu kupnju, a kod većih narudžba može se odobriti dodatni popust od 0-50 % ovisno o količinama.

Usluge se vrše prema sljedećem cjeniku gdje su iznosi definiranim bez PDV-a.

CJENIK

PERIODIČNI SERVIS SVAKE GODINE

Tip aparata

Jed. mjere

EUR

KN

P1,P2,S1,S2 (tipovi A i E)

kom

3,32

25,00

P3,P4,S3 (tipovi A i E)

kom

3,98

30,00

S6P,P6,S6,P6 Felix i (tipovi

L,Z,Lux)

kom

5,31

40,00

S9P,S12P,S9,P9 Felix i (tipovi

L,Z,lux)

kom

6,64

50,00

S50,S100

kom

13,27

100,00

CO2-3 i 5

kom

3,98

30,00

– u cijenu je uključena usluga periodičnog servisa (bez ispitivanja spojne cijevi), punjenje dušikom i sitni potrošni materijal (plombe, žica za plombiranje…)

UNUTARNJI PREGLED SVAKIH 5 GODINA ILI (SVAKE 2 GODINE ZA APARATE STARIJE OD 15 GODINA ) SA UKLJUČENIM PERIODIČKIM SERVISOM

 

Tip aparata

Jed. mjere

EUR

Kn

P1,P2,S1,S2 (tipovi A i E)

kom

5,31

40,00

P3,P4,S3 (tipovi A i E)

kom

5,95

45,00

S6P,P4,P6,S6,P6 Felix i (tipovi

L,Z,Lux)

kom

7,30

55,00

S9P,S12P,S9,P9,P9 Felix i ( tipovi L,Z,Lux)

kom

8,63

65,00

S 50,S 100

kom

12,25

130,00

– u cijenu je uključena usluga unutarnjeg pregleda (bez ispitivanja spojne cijevi), punjenje dušikom i sitni potrošni materijal (plombe,žica za plombiranje…)

UNUTARNJI PREGLED SPREMNIKA CO2 SVAKIH 5 GODINA

Tip aparata

Jed. mjere

EUR

Kn

CO2-3,5,10

kom

26,54

200,00

BOCA CO2, S50, S 100

kom

26,54

200,00

– U cijenu je uključena usluga unutarnjeg pregleda ,sitni potrošni materijal (plombe,žice za plombiranje),trošak izlaska inspektora Agencije za opremu pod tlakom te izdavanje uvjerenja

Ostalo

Jed. mjere

EUR

Kn

Naljepnica periodični servis- unutamji pregled

kom

0,70

5,24

Naljepnica masa aparata

kom

0,70

5,24

Naljepnica masa bočice

kom

0,70

5,24

Kontrolni prsten

kom

1,32

9,92

JVP naljepnica 105×140

kom

0,93

7,02

Naljepnica 105×140

kom

9,90

74,59

Bojanje aparata

kom

6,64

50,00

Ispitivanje spojne cijevi

kom

1,33

10,00

– prijevoz aparata na zahtjev kupca, obračunava se po cijeni od 3,30 kn/km, jedino ako ugovorom drugačije ne propiše.

CJENIK PRODAJE APARATA I VATROGASNE OPREME

Aparati za početno gašenje požara, svi izolacijski aparati, boce, te sva ostala vatrogasna oprema koju JVP prodaje uvećava se za 20% manipulativnih troškova i prodavat će se sukladno čl. 7 st. 2 ove Odluke, odnosno po naputku ili odluci dobavljača.

CJENIK USLUGE SERVISA IZOLACIJSKIH APARATA

Red Broj.

Naziv usluge

EUR

KN

1.

Defektaža

9,95

75

3.

Rad na terenu servisa

26,54

200

5.

Cijena po prijeđenom kilometru za rad na terenu

0,27

2

6.

Ispitivanje aparata bez usluge servisa ili popravka

19,91

150

7.

Punjenje boce 300 bar

9,29

70

8.

Servis ventila boce 300 bar bez dijelova

9,29

70

9.

Ispitivanje posude pod tlakom

26,54

200

10.

Pranje maske

10,62

80

11.

Periodički pregled maske (ispitivanje)

15,93

120