Javna vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada

Energetska obnova javna vatrogasna postrojba
DSC_0038_1200x800
DSC_0961
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
1P1A8442
U Ivanić-Gradu se održava druga zajednička vježba u sklopu projekta ENRAS - 1P1A5317
U Ivanić-Gradu se održava druga zajednička vježba u sklopu projekta ENRAS - 1P1A5391
13340082_1133160833411954_1865324335775959536_o
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
prethodna
sljedeća
Shadow
SERVIS I PRODAJA VATROGASNE OPREME

Na sve izvršene usluge zaračunava se 25% PDV-a. 

Cijene su definirane za pojedinačnu kupnju, a kod većih narudžba može se odobriti dodatni popust od 0-50 % ovisno o količinama.

Usluge se vrše prema sljedećem cjeniku gdje su iznosi definiranim bez PDV-a.

CJENIK

PERIODIČNI SERVIS SVAKE GODINE

Tip aparata

Jed. mjere

EUR

P1,P2,S1,S2 (tipovi A i E)

kom

3,60

P3,P4,S3 (tipovi A i E)

kom

4,40

S6P,P6,S6,P6 Felix i (tipovi L,Z,Lux)

kom

5,80

S9P,S12P,S9,P9 Felix i (tipovi L,Z,lux)

kom

7,30

S50,S100

kom

14,60

CO2-3 i 5

kom

4,40

   

– u cijenu je uključena usluga periodičnog servisa (bez ispitivanja spojne cijevi), punjenje
dušikom i sitni potrošni materijal (plombe,žica za plombiranje…)

UNUTARNJI PREGLED SVAKIH 5 GODINA ILI (SVAKE 2 GODINE ZA APARATE STARIJE OD 15 GODINA ) SA UKLJUČENIM PERIODIČKIM SERVISOM

 

Tip aparata

Jed. mjere

EUR

P1,P2,S1,S2 (tipovi A i E)

kom

5,80

P3,P4,S3 (tipovi A i E)

kom

6,60

S6P,P4,P6,S6,P6 Felix i (tipovi L,Z,Lux)

kom

8,00

S9P,S12P,S9,P9,P9 Felix i (tipovi L,Z,Lux)

kom

9,50

S 50,S 100

kom

13,50

   

– u cijenu je uključena usluga unutarnjeg pregleda (bez ispitivanja spojne cijevi), punjenje dušikom i sitni potrošni materijal (plombe,žica za plombiranje…)

UNUTARNJI PREGLED SPREMNIKA CO2 SVAKIH 5 GODINA

Tip aparata

Jed. mjere

EUR

CO2-3,5,10

kom

30,00

BOCA CO2, S50, S 100

kom

30,00

 

– U cijenu je uključena usluga unutarnjeg pregleda ,sitni potrošni materijal (plombe,žice za plombiranje),trošak izlaska inspektora Agencije za opremu pod tlakom te izdavanje uvjerenja

Ostalo

Jed. mjere

EUR

Naljepnica periodični servis-unutarnji pregled

kom

0,80

Naljepnica masa aparata

kom

0,80

Naljepnica masa bočice

kom

0,80

Kontrolni prsten

kom

1,40

JVP naljepnica 105×140

kom

1,00

Naljepnica 105×140

kom

11,00

Bojanje aparata

kom

7,30

Ispitivanje spojne cijevi

kom

1,50

Montaža aparata

kom

10,00

– prijevoz aparata na zahtjev kupca, obračunava se po cijeni od 3,30 kn/km, jedino ako ugovorom drugačije ne propiše.

CJENIK PRODAJE APARATA I VATROGASNE OPREME

Aparati za početno gašenje požara, svi izolacijski aparati, boce, te sva ostala vatrogasna oprema koju JVP prodaje uvećava se za 20% manipulativnih troškova, odnosno po naputku ili odluci dobavljača.

CJENIK USLUGE SERVISA IZOLACIJSKIH APARATA

Red
Broj.

Naziv usluge

EUR

1.

Defektaža

10,00

2.

Rad na terenu servisa

27,00

3.

Cijena po prijeđenom kilometru za rad na terenu

1,33

4.

Ispitivanje aparata bez usluge servisa ili popravka

20,00

5.

Punjenje boce 300 bar

10,00

6.

Servis ventila boce 300 bar bez dijelova

10,00

7.

Ispitivanje posude pod tlakom

27,00

8.

Pranje maske

11,00

9.

Periodički pregled maske (ispitivanje)

16,00

10.

Usluga popravaka maske bez dijelova (pranje, ispitivanje, popravak)

34,00

11.

Periodički godišnji pregled aparata bez plućnog automata

54,00

12.

Periodični godišnji pregled aparata s plućnim automatom

67,00

13.

Usluga popravaka redukcionog ventila van servisnog roka

47,00

14.

Usluga velikog servisa redukcionog ventila 9.godina bez dijelova

67,00

15.

Popravak leđnog nosača bez dijelova

20,00

16.

Prvo puštanje u pogon dišnog aparata

34,00

17.

Periodički godišnji pregled plućnog automata

20,00

18.

Servis plućnog automata (podešavanje bez dijelova)

40,00

19.

Usluga velikog servisa plućnog automata 9.godina

34,00

20.

Pranje i čišćenje plućnog automata

8,00

21.

Pranje leđnog nosača

11,00

22.

Kontrola nepropusnosti kemijskog odjela

67,00

23.

Pranje i dezinfekcija kemijskog odjela

133,00

24.

Za sve ostale nenaveden usluge obračunava se sat rada servisera

14,00

25.

Priprema dokumentacije za izdavanje evidencijskog broja

27,00

26.

Puštanje posuda pod tlakom u rad

10,00