Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada
Previous
Next
SERVIS I PRODAJA VATROGASNE OPREME

Na sve izvršene usluge zaračunava se 25% PDV-a. 

Cijene su definirane za pojedinačnu kupnju, a kod većih narudžba može se odobriti dodatni popust od 0-50 % ovisno o količinama.

Usluge se vrše prema sljedećem cjeniku gdje su iznosi definiranim bez PDV-a.

CJENIK

P1, P2, S1, S2 (tipovi A i E)

kom

25,00 kuna

P3, P4, S3 (tipovi A i E)

kom

30,00 kuna

S6P, P6, S6, P6 Felix i (tipovi L, Z, Lux)

kom

40,00 kuna

S9P, S12P, S9, P9 Felix i (tipovi L, Z, lux)

kom

50,00 kuna

S50, S100

kom

100,00 kuna

CO2-3 i 5

kom

30,00 kuna

* u cijenu je uključena usluga periodičnog servisa (bez ispitivanja spojne cijevi), punjenje dušikom i sitni potrošni materijal (plombe,žica za plombiranje…)

P1, P2, S1, S2 (tipovi A i E)

kom

40,00 kuna

P3, P4, S3 (tipovi A i E)

kom

45,00 kuna

S6P, P4, P6, S6, P6 Felix i (tipovi L, Z, Lux)

kom

55,00 kuna

S9P, S12P, S9, P9, P9 Felix i (tipovi L, Z, Lux)

kom

65,00 kuna

S 50, S 100

kom

130,00 kuna

* cijenu je uključena usluga unutarnjeg pregleda (bez ispitivanja spojne cijevi), punjenje dušikom i sitni potrošni materijal (plombe,žica za plombiranje…)

CO2-3, 5, 10

kom

200,00 kuna

BOCA CO2, S50, S 100

kom

200,00 kuna

* cijenu je uključena usluga unutarnjeg pregleda ,sitni potrošni materijal (plombe, žice za plombiranje), trošak izlaska inspektora Agencije za opremu pod tlakom te izdavanje uvjerenja

OSTALO

Naljepnica periodični servis – unutarnji pregled

kom

5,24 kuna

Naljepnica masa aparata

kom

5,24 kuna

Naljepnica masa bočice

kom

5,24 kuna

Kontrolni prsten

kom

9,92 kuna

JVP naljepnica 105×140

kom

7,02 kuna

Naljepnica 105×140

kom

74,59 kuna

Bojanje aparata

kom

50,00 kuna

Ispitivanje spojne cijevi

kom

10,00 kuna

* prijevoz aparata na zahtjev kupca, obračunava se po cijeni od 3,30 kn/km, jedino ako ugovorom drugačije ne propiše

PUNJENJE
GAŠENJA

Vatrogasni aparat P1

1 kg

2

149,90 kuna

Vatrogasni aparat P2

2 kg

4

219,90 kuna

Vatrogasni aparat P3

3 kg

4

259,90 kuna

Vatrogasni aparat P6

6 kg

12

349,90 kuna

Vatrogasni aparat P9

6kg 

12

429,90 kuna

Vatrogasni aparat S6

9 kg

15

469,90 kuna

Vatrogasni aparat S9

9 kg

15

539,90 kuna

Vatrogasni aparat CO2-5

5 kg

5

959,90 kuna

Vatrogasni aparat S50

50 kg

3.749,90 kuna

Defektaža

75,00 kuna

Rad na terenu servisa

200,00 kuna

Cijena po prijeđenom kilometru za rad na terenu

2,00 kuna

Ispitivanje aparata bez usluge servisa ili popravka

150,00 kuna

Punjenje boce 300 bar

70,00 kuna

Servis ventila boce 300 bar bez dijelova

70,00 kuna

Ispitivanje posude pod tlakom

300,00 kuna

Pranje maske

80,00 kuna

Periodički pregled maske (ispitivanje)

120,00 kuna

Usluga popravaka maske bez dijelova (pranje, ispitivanje, popravak)

250,00 kuna

Periodički godišnji pregled aparata bez plućnog automata

400,00 kuna

Periodični godišnji pregled aparata s plućnim automatom

500,00 kuna

Usluga popravaka redukcionog ventila van servisnog roka

350,00 kuna

Usluga velikog servisa redukcionog ventila 9. godina bez dijelova

500,00 kuna

Popravak leđnog nosača bez dijelova

150,00 kuna

Prvo puštanje u pogon dišnog aparata

250,00 kuna

Periodički godišnji pregled plućnog automataPeriodički godišnji pregled plućnog automata

150,00 kuna

Servis plućnog automata (podešavanje bez dijelova)

300,00 kuna

Usluga velikog servisa plućnog automata 9. godina

250,00 kuna

Pranje i čišćenje plućnog automata

60,00 kuna

Pranje leđnog nosača

80,00 kuna

Kontrola nepropusnosti kemijskog odjela

500,00 kuna

Pranje i dezinfekcija kemijskog odjela

1000,00 kuna

Za sve ostale nenaveden usluge obračunava se sat rada servisera

100,00 kuna