Javna vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada

Energetska obnova javna vatrogasna postrojba
DSC_0038_1200x800
DSC_0961
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
1P1A8442
U Ivanić-Gradu se održava druga zajednička vježba u sklopu projekta ENRAS - 1P1A5317
U Ivanić-Gradu se održava druga zajednička vježba u sklopu projekta ENRAS - 1P1A5391
13340082_1133160833411954_1865324335775959536_o
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
prethodna
sljedeća
Shadow
OSTALE USLUGE

Na sve izvršene usluge zaračunava se 25% PDV-a. 

Cijene su definirane za pojedinačnu kupnju, a kod većih narudžba može se odobriti dodatni popust od 0-50 % ovisno o količinama.

Usluge se vrše prema sljedećem cjeniku gdje su iznosi definiranim bez PDV-a.

CJENIK

OSTALE USLUGE

 

 

 

EUR

KN

1.

Prijeđeni kilometri manjim vatrogasnim vozilom do 3 tone i ostalih

manjih vozila

km

1,33

10,00

2.

Prijeđeni km većim vatrogasnim vozilom preko 3 tone

km

1,99

15,00

3.

Pranje prometnice autocistemom do 8.0001 vode s dva člana do 50 km

sat

59,73

450,00

4.

Prijevoz vode do 50 km udaljenosti autocistemom do 8.000 litara

 

53,09

400,00

5.

Naknada za obavljeni rad vatrogasca

sat

11,95

90,00

6.

Jednokratno iznajmljivanje poligona za demonstracije tehničkih jedinica

 

398,17

3.000,00

7.

Sat rada elektro pumpe za ispumpavanje vode, računajući od polaska

do povratka u spremište (dodaje se satnica rukovatelja)

sat

13,27

100,00

8.

Sat rada motorne vatrogasne pumpe, računajući od polaska do povratka u spremište (dodaje se satnica rukovatelja)

sat

34,51

260,00

9.

Pranje, sušenje i talkiranje cijevi

kom

3,32

25,00

10.

Otvaranje vrata (vozilo s posadom) na zahtjev pravnih i fizičkih osoba

sat

19,91

150,00

11.

Punjenje boca s komprimiranim zrakom

kom

9,29

70,00

12.

Vezivanje spojnica tlačnih cijevi bez materijala

par

3,32

25,00

13.

Vezivanje spojnica usisnih cijevi bez materijala

par

4,65

35,00

14.

Korištenje prikolice S-250 (utrošak materijala obračunati posebno)

sat

17,52

132,00

15.

Korištenje motorne pile za drvo, rukovatelj uključen (dodaje se naknada za utrošeni materijal)

sat

15,93

120,00

16.

Korištenje motorne i el. pile za metal, beton i si. (rukovatelj uključen)

sat

19,91

150,00

17.

Korištenje električnog reflektora

sat

6,64

50,00

18.

Korištenje prijenosnog generatora za proizvodnju električne energije (dodaje se satnica rukovatelja)4 kW-40kW

sat

33,18

250,00

19.

Korištenje vatrogasne ljestve – kukače

sat

3,72

28,00

20.

Korištenje vatrogasne ljestve – rastegače (dvodijelna, trodijelna)

sat

5,04

38,00

21.

Korištenje vatrogasne ljestve – sastavljače

sat

4,25

32,00

22.

Iznajmljivanje aparata za početno gašenje VH, PH, CO2 i brentače

(utrošeno sredstvo obračunava se posebno)

dan

6,37

48,00

23.

Iznajmljivanje izolacijskih aparata s komprimiranim zrakom

sat

29,20

220,00

24.

Iznajmljivanje mjemo- detekcijske opreme

sat

26,54

200,00

25.

Protupožarni minimum, poduka pripadnika CZ (pojedinačno)

osoba

9,29

70,00

26.

Protupožarni minimum (po grupi

20 ljudi) bez utrošenog materijala

grupa

179,18

1.350,00

27.

Protupožarni minimum (po grupi

30 ljudi) bez utrošenog materijala

grupa

212,36

1.600,00

28.

Upotreba pjenila

litra

Cijena na upit

 

29.

Upotreba praha

Kg

Cijena na upit

 

30.

Upotreba CO2

Kg

Cijena na upit

 

31.

Upotreba apsorbenta (ekološko zbrinjavanje otpada)

kg

Cijena na upit

 

Uklanjanje insekata

mjesto

500,00 kuna