Javna vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada

Energetska obnova javna vatrogasna postrojba
DSC_0038_1200x800
DSC_0961
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
1P1A8442
U Ivanić-Gradu se održava druga zajednička vježba u sklopu projekta ENRAS - 1P1A5317
U Ivanić-Gradu se održava druga zajednička vježba u sklopu projekta ENRAS - 1P1A5391
13340082_1133160833411954_1865324335775959536_o
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
prethodna
sljedeća
Shadow
OSTALE USLUGE

Na sve izvršene usluge zaračunava se 25% PDV-a. 

Cijene su definirane za pojedinačnu kupnju, a kod većih narudžba može se odobriti dodatni popust od 0-50 % ovisno o količinama.

Usluge se vrše prema sljedećem cjeniku gdje su iznosi definiranim bez PDV-a.

CJENIK

OSTALE USLUGE

 

 

 

EUR

1.

Prijeđeni kilometri manjim vatrogasnim vozilom do 3 tone i ostalih
manjih vozila

Km.

1,33

2.

Prijeđeni km većim vatrogasnim vozilom preko 3 tone

Km.

1,99

3.

Pranje prometnice autocisternom do 8.000 l vode

sat

59,73

4.

Prijevoz vode do 50 km udaljenosti autocisternom do 8.000 litara

Kom.

53,09

5.

Naknada za obavljeni rad vatrogasca (uključujući vozača vatrogasnog vozila)

sat

19,91

6.

Jednokratno iznajmljivanje poligona za demonstracije tehničkih
jedinica

Kom.

400,00

7.

Sat rada elektro pumpe za ispumpavanje vode, računajući od polaska
do povratka u spremište (dodaje se satnica rukovatelja)

sat

13,27

8.

Sat rada motorne vatrogasne pumpe, računajući od polaska do
povratka u spremište (dodaje se satnica rukovatelja)

sat

34,51

9.

Sat rada prijevozne motorne vatrogasne pumpe visokog kapaciteta, računajući od polaska do
povratka u spremište (dodaje se satnica rukovatelja)

sat

93,00

10.

Pranje i sušenje cijevi

Kom.

3,30

11.

Otvaranje vrata (vozilo s posadom) na zahtjev pravnih i fizičkih osoba

sat

19,90

12.

Punjenje boca s komprimiranim zrakom

kom

6,64

13.

Rezervna boca za izolacijski aparat

sat

6,64

14.

Vezivanje spojnica tlačnih cijevi bez materijala

par

3,30

15.

Vezivanje spojnica usisnih cijevi bez materijala

par

4,65

16.

Prikolica za gašenje prahom S-250 (bez utrošenog sredstva)

sat

19,91

17.

Korištenje motorne pile za drvo, rukovatelj uključen (dodaje se
naknada za utrošeni materijal)

sat

15,97

18.

Korištenje motorne i el. pile za metal, beton i sl. (rukovatelj uključen)

sat

19,91

19.

Korištenje električnog reflektora

sat

6,64

20.

Korištenje prijenosnog generatora za proizvodnju električne energije
(dodaje se satnica rukovatelja)4 kW-40 kW

sat

33,18

21.

Korištenje vatrogasne ljestve – kukače

sat

3,72

22.

Korištenje vatrogasne ljestve – rastegače (dvodijelna, trodijelna)

sat

5,04

23.

Korištenje vatrogasne ljestve – sastavljače

sat

4,25

24.

Iznajmljivanje aparata za početno gašenje VH, PH, CO2 i brentače
(utrošeno sredstvo obračunava se posebno)

dan

6,40

25.

Iznajmljivanje izolacijskih aparata s komprimiranim zrakom

sat

26,54

26.

Iznajmljivanje mjerno-detekcijske opreme

sat

26,54

27.

Protupožarni minimum, poduka pripadnika CZ (pojedinačno)

osoba

10,00

28.

Protupožarni minimum (po grupi 20 ljudi) bez utrošenog materijala

grupa

180,00

29.

Protupožarni minimum (po grupi 30 ljudi) bez utrošenog materijala

grupa

300,00

30.

Upotreba pjenila

litra

Cijena na upit

31.

Upotreba praha

Kg.

Cijena na upit

32.

Upotreba CO2

Kg.

Cijena na upit

33.

Upotreba apsorbenta (ekološko zbrinjavanje otpada)

Kg.

Cijena na upit

 

Uklanjanje insekata

mjesto

500,00 kuna