Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada
Previous
Next
OSTALE USLUGE

Na sve izvršene usluge zaračunava se 25% PDV-a. 

Cijene su definirane za pojedinačnu kupnju, a kod većih narudžba može se odobriti dodatni popust od 0-50 % ovisno o količinama.

Usluge se vrše prema sljedećem cjeniku gdje su iznosi definiranim bez PDV-a.

CJENIK

Prijeđeni kilometri manjim vatrogasnim vozilom do 3 tone i ostalih manjih vozila

km

10,00 kuna

Prijeđeni km većim vatrogasnim vozilom preko 3 tone

km

15,00 kuna

Pranje prometnice autocisternom do 8.000 l vode s dva člana do 50 km

sat

450,00 kuna

Prijevoz vode do 50 km udaljenosti autocisternom do 8.000 litara

400,00 kuna

Naknada za obavljeni rad vatrogasca

sat

90,00 kuna

Jednokratno iznajmljivanje poligona za demonstracije tehničkih jedinica

1.000,00 kuna

Sat rada elektro pumpe za ispumpavanje vode, računajući od polaska do povratka u spremište (dodaje se satnica rukovatelja)

sat

100,00 kuna

Sat rada motorne vatrogasne pumpe, računajući od polaska do povratka u spremište (dodaje se satnica rukovatelja)

sat

260,00 kuna

Pranje, sušenje i talkiranje cijevi

kom

25,00 kuna

Otvaranje vrata (vozilo s posadom) na zahtjev pravnih i fizičkih osoba

sat

150,00 kuna

Punjenje boca s komprimiranim zrakom

kom

70,00 kuna

Vezivanje spojnica tlačnih cijevi bez materijala

par

25,00 kuna

Vezivanje spojnica usisnih cijevi bez materijala

par

35,00 kuna

Korištenje prikolice S-250 (utrošak materijala obračunati posebno)

sat

132,00 kuna

Korištenje motorne pile za drvo, rukovatelj uključen (dodaje se naknada za utrošeni materijal)

sat

120,00 kuna

Korištenje motorne i el. pile za metal, beton i sl. (rukovatelj uključen)

sat

150,00 kuna

Korištenje električnog reflektora

sat

50,00 kuna

Korištenje prijenosnog generatora za proizvodnju električne energije (dodaje se satnica rukovatelja) 4 kW-40 kW

sat

1.000,00 kuna

Korištenje vatrogasne ljestve – kukače

sat

28,00 kuna

Korištenje vatrogasne ljestve – rastegače (dvodijelna, trodijelna)

sat

38,00 kuna

Korištenje vatrogasne ljestve – sastavljače

dan

32,00 kuna

Iznajmljivanje aparata za početno gašenje VH, PH, CO2 i brentače (utrošeno sredstvo obračunava se posebno)

osoba

48,00 kuna

Uklanjanje insekata

mjesto

500,00 kuna