Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada
Previous
Next
NAJAM VATROGASNIH VOZILA SA OPREMOM
1P1A8442

Na sve izvršene usluge zaračunava se 25% PDV-a. 

Cijene su definirane za pojedinačnu kupnju, a kod većih narudžba može se odobriti dodatni popust od 0-50 % ovisno o količinama.

Usluge se vrše prema sljedećem cjeniku gdje su iznosi definiranim bez PDV-a.

CJENIK
RAD VOZILA
PRIPREMA

– L -110 – navalno vozilo

sat

450,00 kuna

250,00 kuna

– L-150 – tehničko vozilo

sat

500,00 kuna

250,00 kuna

– L-116 – malo navalno  vozilo

sat

400,00 kuna

200,00 kuna

– L-140 – kombinirano vozilo voda-pjena

sat

450,00 kuna

250,00 kuna

– L -130 – auto ljestva

sat

700,00 kuna

300,00 kuna

– L-120 – cisterna

sat

400,00 kuna

200,00 kuna

– L-101 – zapovjedno vozilo

sat

200,00 kuna

100,00 kuna

– L-104  -vozilo za prijevoz ljudi i opreme

sat

300,00 kuna