SAVJETI KOD POŽARA I TEHNIČKIH INTERVENCIJA

Nekoliko važnih savjeta

 • Poučite djecu o požarima, i kako pozvati 193,
 • Redovito čistite dimovodne kanale i kontrolirajte plinske i električne instalacije,
 • Ne čuvajte zapaljive tekućine i eksplozivna sredstava na tavanu i podrumu,
 • Ne ostavljajte bez nadzora uključene  kuhinjske uređaje,
 • Osigurajte pristup zgradama vatrogasnim vozilima i  puteve za evakuaciju ljudi,
 • Spašavanje osoba ima prednost pred gašenjem,
 • Izbjegavajte dim, izlaganjem dimu  gubite svijest,
 • Gasite iz udaljenosti od oko 5 metara,
 • Ne otvarajte naglo vrata, držite se što niže podu, tj.  u sagnutom položaju,
 • Na otvorenom prostoru gasite niz vjetar.

Priručna vatrogasna oprema

 1. Vatrogasni aparat  (npr. oznaka na vatrogasnom aparatu A za gašenje požara zapaljivih krutih tvari, B tekućina i  C plinova).
 2. Deka  za gašenje požara ulja, masti, sprječavanjem dotoka kisika.
 3. Suhe visoke čizme i gumene rukavice za gašenje s vodom kod požara kućanskih aparata (ako nemate vatrogasni aparat).
 4. Zemlja, pijesak, lopata, mokra metla i grana sa zelenim lišćem za gašenje požara  suhe trave, makije i sl.
 5. Mokra maramica ili ručnik za pokrivanje lica, nosa i usta da zaštitite dišne putove.

Prva pomoć

  1. Zaustavite jače krvarenje pritiskom prsta ili  pritiskanjem tkanine.
  2. Postavite osobu u bočni položaj.
  3. Ako unesrećena osoba ne diše ili joj ne radi srce,   započete oživljavanje.
 • POŽAR STANA
  • Djelujte i ponašajte se što smirenije. Nazovite broj 193 i prijavite događaj.
  • Ne ulazite u stubište ako je ono ispunjeno dimom. Ne koristite dizalo.
  • Zatvorite sve prozore i vrata svog stana da bi se spriječio ulazak dima.
  • Ako je potrebno, mokrim krpama ili plahtama popunite pukotine na vratima.
  • Ako ste u stanu, čekajte na prozoru vatrogasce kako bi vas uočili. Oni imaju posebna vatrogasna vozila namijenjena spašavanju s visina.
 • POŽAR AUTOMOBILA
  1. Zaustavite vozilo, zaustavite rad motora.
  2. Pažljivo podižite haubu (ako morate).
  3. Gasite aparatom za gašenje prahom ili halonom ako imate.
  4. Otpojite kleme akumulatora, ukoliko je  moguće.
 • ZAPALJENJE ULJA - U LONCU ILI TAVI
  • Isključite plin ili struju na štednjaku i kuhinjsku napu.
  • Zaštitite ruke, glavu i otkrivene dijelove tijela.
  • Prekrijte požar poklopcem ili vatrootpornim pokrivačem.
  • Ne ulijevajte vodu u vruće ulje, to je vrlo opasno, jer dolazi do rasprskavanja goruće masti i ulja te proširenja požara!
 • POŽAR ELEKTRIČNIH UREĐAJA U STANU
  • Izvadite utikač iz utičnice ili prekinite strujni krug na osiguraču,
  • Ugušite požar prekrivanjem. Prekrivači moraju biti od pamuka ili vune.
  • Ne koristite vodu za gašenje požara ukoliko je uređaj pod naponom.
  • U koliko vam je jedina alternativa za gašenje voda, obucite suhe visoke čizme i gumene rukavice, vodu raspršujte u sitnije čestice, razmak od uređaja više od 10 metara i ne ulazite u zonu gdje ste polijevali s vodom.
 • POŽAR DIMNJAKA
  • Zapazite li požar čađe u dimnjaku, odmah izvijestite vatrogasce.
  • Ne ubacujte ništa uz dimnjak i pripazite da se požar ne proširi na drvenu konstrukciju ili neki drugi gorivi materijal u blizini.
  • Vodom možete gasiti samo okolni gorivi materijal.
  • Voda se ne smije ulijevati u dimnjak jer bi nastala nagla fizikalna eksplozija vodene pare, što je vrlo opasno po osobe u blizini.
  • Voda se ne smije polijevati niti po vanjskim dijelovima dimnjaka radi opasnosti od pucanja stijenki.
 • POŽAR ODJEĆE NA OSOBI
  • Polegnite osobu, tijelo  prekrijte prekrivačem i  zaštitite osobi lice i kosu.
  • Požar gasite od glave, omotate osobu u tkaninu, oslobodite dišne organe.
  • Ukoliko su se odjeća zalijepili za tijelo osobe, ne skidajte ništa na silu.
  • Opečeni dio stavite pod hladnu vodu i opečeno mjesto prekrijte sterilnom gazom ili zavojem za opekline, unesrećenom dajte piti tekućine.
  • Ako Vaša  odjeća počne gorjeti,  kotrljate se po podu. Zaštitite lice.
 • POŽAR INSTALACIJA I PLINSKE BOCE
  • Plinarske radove na instalacijama i uređajima prepustite ovlaštenim službama.
  • Promijenite redovito brtvilo između boce i redukcijskog ventila, priključnu cijev između trošila i plinske boce i poslije uporabe zatvorite ventil na boci.
  • Ne držite plinsku bocu na suncu ili pokraj izvora topline.
  • U koliko plin počne izlaziti pod tlakom iz plinske boce i zapali se, neće doći do eksplozije. Zaštitite ruke i tijelo i zatvorite ventil na boci. Nakon toga je iznesite na otvoreni prostor i ohladite vodom.
  • Ako osjetite miris plina napravite propuh, evakuirajte ljude, ništa ne palite.
  • Ako koristite zemni plin zatvorite glavni ventil.
 • ZAPALJIVE TEKUĆINE

  U slučaju ispuštanja ili razlijevanja zapaljivih tekućina (naftni derivati, otapala, alkoholi, eteri i boje) spriječite otjecanje tekućine u odvodne kanale ili vodene tokove ( brana od pijeska ili zemlje) i ne pušite i ne palite vatre.

  1. Pare benzina, alkohola i raznih otapala mogu eksplodirati.
  2. Uslijed  iskre u prekidaču,  možete se  naći u plamenu.
  3. Spremnici ulja za loženje ne smiju biti u prostoriji kotlovnice.
  4. Ulje čuvajte u odgovarajućim spremnicima i manjim količinama.
  5. Razliveno ulje pospite pijeskom ili piljevinom i odmah uklonite.
  6. Imajte ispred prostorije s uljem za loženje aparat za početno gašenje požara.
 • NESREĆE S OPASNIM TVARIMA

  U slučajevima istjecanja zapaljivih ili otrovnih plinova, prometne nesreće s vozilima koje prevoze opasne tvari:

  1. Zaštitite dišne putove s mokrom maramicom ili ručnikom.
  2. Sklonite se u suprotnom pravcu od puhanja vjetra.
  3. Udaljite se od mjesta nesreće.
  4. U domaćinstvu  kemikalije i sprejeve čuvajte u skladu s uputstvima.
 • PROMETNE NESREĆE

  U  prometnoj nesreći u kojoj ima ozlijeđenih osoba nazovite  broj 194 (hitna medicinska pomoć), broj 193 (vatrogasci) i broj 192 (policija).

  1. Povrijeđenoj osobi pružite prvu pomoć.
  2. Osobu vucite za odjeću  i neka ostane ležati dok ne utvrdite prirodu ozljede.
  3. ukoliko ozlijeđenu osobu ne možete izvući iz vozila pričekajte stručnu pomoć.
  4. Označite mjesto nesreće  trokutom za opasnost.
  5. Odvojite kleme akumulatora.
 • LOŽENJE VATRE NA OTVORENOM PROSTORU
  • Prije loženja vatre na otvorenom prostoru potrebno je podnijeti zahtjev za odobrenje u Vatrogasnoj postrojbi Pula, Omladinska 30 za koje je, uz predočavanje identifikacijskog dokumenta, potrebno je ispunjenje slijedećih uvjeta:
  1. Da se zemljište gdje će se vršiti loženje koristi kao šumsko ili poljoprivredno.
  2. Kontakt telefon.
  • Odobrenje se izdaje na razdoblje od jednog do tri dana ovisno o vremenskim prilikama.
  • Odobrenja se izdaju od 01.listopada – 31.svibnja kada je dozvoljeno paljenje vatre na otvorenom prostoru.
  • Od 01.lipnja – 31.listopada ne izdaju se odobrenja.
 • MJERE PREDOSTROŽNOSTI KOD LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU
  • POČETAK / ZAVRŠETAK loženja vatre na otvorenom prostoru javiti obavezno na tel. 193.
  • NE vršiti loženje u slučaju jačeg vjetra (veći od 8 m/s).
  • NE vršiti loženje auto-guma, gumenih proizvoda, plastike i sl.
  • NE vršiti loženje na velikim hrpama (rasporediti na manje hrpe).
  • NE vršiti loženje u blizini šume (minimalna udaljenost 400 metara).
  • NE ostavljati vatru bez nadzora.
  • Nakon završetka loženje OBAVEZNO ugasiti žar sa površine gdje se vršilo loženje.
  • Ukoliko izgubite kontrolu nad vatrom ODMAH pozovite vatrogasce na telefon 193.