Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

Tečaj u simulatoru plamenih udara za djelatnike JVP Kutina i JVP Krapina

27. studenoga 2022.
JVP Ivanić-Grad

JVP Ivanić-Grad je u utorak i srijedu organizirala i bila domaćin tečaja u simulatoru plamenih udara za djelatnike JVP Kutina i JVP Krapina.

Seminar je uspješno savladalo 14 polaznika, te su na taj način ove postorjbe pripremljenije za gašenje požara zatvorenog prostora.

Sama obuka se sastojala od teorijskog dijela, gdje je objašnjeno kako dolazi do požara, koji su produkti požara, koje opasnosti vrebaju, te kako se pravilno “čita” dim.

Nakon teorijskog dijela prešlo se na praktični dio, gdje je na primjeru požarne kutije pokazano sve ono što je obrađeno u teorijskom dijelu, dok su pravo iskustvo vatrogasci stekli u samom simulatoru.

Neposredno prije samog simulatora prošli su i obuku kako se treba kretati i istraživati prostor prilikom gašenja ove vrste požara.