Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

Puknuće naftovoda u Gornjem Prnajrovcu

12. srpnja 2022.
JVP Ivanić-Grad

Prošli tjedan djelatnici JVP Ivanić-Grad odradili su 3 intervencije i to po požar livade, tehnička intervencija na stambenom objektu (oglasiose alarm za ugljični monoksid) i intervencija sa opasnim tvarima (puknuće naftovoda u Gornjem Prnajrovcu).

Od ostalih operativnih aktivnosti odrađena su 2 prijevoza vode, radovi u servisu izolacijskih aparata (3) i aparata za početno gašenje (1) te usluga prepumpavanja pjenila u Dugom Selu na pogonu INA d.d.