Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

Požar kombi vozila koji se proširio na gospodarski objekat

5. srpnja 2022.
JVP Ivanić-Grad

U proteklom tjednu najznačajnija intervencija je bila požar kombi vozila koji se proširio na gospodarski objekat – požar je uspješno ugašen uz suradnju sa DVD-ima Križ i Obedišće.

Od ostalih intervencija još smo imali i požare na otvorenom prostoru (2 požara – stablo u parku i livada), tehničku intervenciju na kući (1), tehničku intervenciju na otvorneom prostoru (1) i ostale intervencije (1).

Od ostalih operativnih aktivnosti najviše je bilo prijevoza vode (5) za potrebe INA d.d., rad u servisu aparata za početno gašenje (3), vatrogasne vježbe (1), preventivno osiguranje industrijskog postrojenja (1) i ostale operativne aktivnosti usluga (2).

Na otoku Visu na dislokaciji je jedan djelatnik, u sklopu operativnih snaga VZG Ivanić-Grad (1 djelatnik JVP i 2 dobrovoljna vatrogasca), prema zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, te županijskog vatrogasnog zapovjednika.