JVP Ivanić-Grad bogatija za 3 vozila koja će nam značajno podići operativnu spremnost

3. lipnja 2022.
JVP Ivanić-Grad

Jedno je vozilo za gašenje požara vodom, pjenom i prahom, a ostala dva su Quadovi za nepristupačne i brdovite terene.

Jedan će se opremiti sa opremom za tehničke intervencije, a drugi će se nadograditi sa pumpom i spremnikom za vodu koji će koristiti za gašenje požara.

Zahvaljujemo našem gradonačelniku Javoru Bojanu Lešu na uručenju navedenih vozila te razumijevanju za naše potrebe i napredak vatrogastva.