Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

Tjedan pun aktivnosti za djelatnike JVP Ivanić-Grad

31. svibnja 2022.
JVP Ivanić-Grad

Protekli tjedan je bio pun aktivnosti za djelatnike JVP Ivanić-Grad.

Imali smo ukupno 7 intervencija, od kojih su bila 2 izvida, 2 požara u cestovnom prometu, 1 ispiranje sa prometnica, 1 požar livade i 1 intervencija sa opasnim tvarima naftovoda.

Uz intervencije tjedan je bio pun i ostalih operativnih aktivnosti, pa smo tako doradili 2 prijevoza vode, 1 osiguranje industrijskog postrojenja, 1 ispiranje sa površina, 3 tlačenja vodovoda, rad u servisu dišnih aparata i servisu aparata za početno gašenje požara.

Kao preventivne radnje odrađene su i 3 vježbe na pogonima INA d.d., gdje smo imali simalucije požara, te smo odrađivali taktički nastup i suradnju sa vatrogascima koji rade na pogonima.

Uz sve ove aktivnosti i dalje se redovno radi na kondicijskoj spremnosti, te operativnoj spremnosti vatrogasnih odjeljenja.

I kako se približava Festival igračaka, djelatnici JVP Ivanić-Grad vrše završne pripreme kako bi u zadnji tjedan ušli sa što manje stvar iza završiti.