Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

Vatrogasna vježba na pogonu OFIG Etan

27. svibnja 2022.
JVP Ivanić-Grad