Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

Vatrogasna vježba na otpremnoj stanici INA-e d.d. u Žutici

25. svibnja 2022.
JVP Ivanić-Grad