Održan seminar taktičkog i žurnog pružanja prve pomoći

20. svibnja 2022.
JVP Ivanić-Grad

U zadnja dva dana su djelatnici JVP Ivanić-Grad sudjelovali na seminaru taktičkog i žurnog pružanja prve pomoći, u suradnji sa Wolfpack i Security Rescue Safety d.o.o..

Cilj seminara je bio da djelatnici JVP Ivanić-Grad obnove znanja i upoznaju se sa pružanjem prve pomoći u situacijama sa kojima se susreću u svom poslu (prvenstveno se tu misli na tehničke intervencije u prometu), ali i u situacijama većih nesreća, kada je potrebno brzo odraditi poslove prve pomoći.

Uz korisna znanja upoznali su se i sa novom opremom koju mogu koristiti u svom radu.