Javna vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada

Energetska obnova javna vatrogasna postrojba
DSC_0038_1200x800
DSC_0961
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
1P1A8442
U Ivanić-Gradu se održava druga zajednička vježba u sklopu projekta ENRAS - 1P1A5317
U Ivanić-Gradu se održava druga zajednička vježba u sklopu projekta ENRAS - 1P1A5391
13340082_1133160833411954_1865324335775959536_o
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
prethodna
sljedeća
Shadow

NATJEČAJ – Javna vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 51. Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19) te članaka 16. Statuta Javne vatrogasne postrojbe, Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta;

– vatrogasac – 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme

– pripravnik vatrogasac – 3 izvršitelja na određeno vrijeme na 3 mjeseca

– vatrogasac vozač – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

1. Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati za radno mjesto vatrogasac/vatrogasac pripravnik:

– srednja stručna sprema vatrogasac ili vatrogasni tehničar, odnosno srednja stručna sprema drugog smjera pod uvjetom da završi prekvalifikaciju za zvanje vatrogasac ili vatrogasni tehničar u roku jedne godine od prijma u radni odnos

– tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti

– da kandidat nije stariji od 30 godina (kod prvog zaposlenja)

– ispunjava posebnu propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti

– da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

– da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

– vozačka dozvola za upravljanje vozilom B-kategorije,

– 6 mjeseci iskustva na poslovima profesionalnog vatrogasca u Javnoj vatrogasnoj postrojbi za radno mjesto vatrogasca.

2. Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati za radno mjesto vatrogasca-vozača:

– srednja stručna sprema vatrogasac ili vatrogasni tehničar, odnosno srednja stručna sprema drugog smjera pod uvjetom da završi prekvalifikaciju za zvanje vatrogasac ili vatrogasni tehničar u roku dvije godine od prijma u radni odnos

– srednja stručna sprema vozač motornog vozila ili vozačka dozvala C-kategorije

– tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti

– da kandidat nije stariji od 30 godina (kod prvog zaposlenja)

– ispunjava posebnu propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti

– da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

– da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

– vozačka dozvola za upravljanje vozilom C-kategorije

– 6 mjeseci iskustva na poslovima profesionalnog vatrogasca ili vozača u Javnoj vatrogasnoj postrojbi.

3. Kao dokaz ispunjavanja uvjeta kandidati trebaju priložiti dokumente:

– životopis

– domovnicu ili osobnu iskaznicu (preslik)

– rodni list (preslik)

– svjedodžbu o završenom ispitu o stjecanju srednje stručne spreme vatrogasnog smjera odnosno srednje stručne spreme drugog smjera (preslik)

– kandidati za vozača svjedodžbu o završenom ispitu o stjecanju srednje stručne spreme za vozača motornog vozila ili vozačku dozvolu C-kategorije (preslik)

– kandidati za vatrogasca i vatrogasca pripravnika vozačku dozvolu B-kategorije (preslik)

– kandidat za vatrogasca vozača vozačku dozvolu C-kategorije (preslik)

– uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (preslik)

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, izvornik)

– potvrda o radnom iskustvu (za vatrogasca i vatrogasca-vozača) – izvornik.

4. Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.

5. Kandidati koji su izvršili testiranje tjelesne i motoričke sposobnosti u posljednja 3 mjeseca, dužni su priložiti rezultate testiranja (preslik).

Kandidati koji ne prilože rezultate testiranja, a zadovolje sve ostale uvjete, testiranje će provesti Javna vatrogasna postrojba.

6. Oglas ostaje otvoren 8 dana od objave u Narodnim novinama.

7. Odabrani kandidati počinju s radom 1. 2. 2022. godine

8. Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

9. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati mogu poslati na adresu: Javna vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada, Omladinska 30, s naznakom: »Za natječaj za prijem vatrogasca – ne otvaraj«.

10. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

11. Javna vatrogasna postrojba zadržava pravo poništenja natječaja bez dodatnih obrazloženja.

Javna vatrogasna postrojba
Grada Ivanić-Grada