Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

Javna vatrogasna postrojba Ivanić-Grad na Festivalu igračaka

4. listopada 2021.
JVP Ivanić-Grad