Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

Provedeno osposobljavanje zapovjednog kadra JVP Ivanić-Grad za interveniranje u radiološkim i nuklearnim nesrećama

2. lipnja 2019.
JVP Ivanić-Grad