Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

Požar otvorenog prostora uz autocestu u smjeru Križa

2. travnja 2019.
JVP Ivanić-Grad

Noćašnji požar otvorenog prostora uz autocestu u smjeru Križa na intervenciji bili. VP Ivanić-Grad, DVD Ivanić-Grad, DVD Donji Šarampov, DVD Poljana, DVD Breška Greda, DVD Posavski Bregi, DVD Deanovec,u pripravnosti DVD Šumećani DVD Križ i DVD Novoselec.