Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

Županijska vježba svih operativnih snaga CZ-a Zagrebačke županije

23. svibnja 2018.
JVP Ivanić-Grad