Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

Gjuri Stjepanu Deželiću za 180. rođendan

23. svibnja 2018.
JVP Ivanić-Grad