Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

Vatrogasna postrojba Ivanić-Grad ugovorila 3.2 milijuna kuna novih poslova s INA d.d.

31. listopada 2017.
JVP Ivanić-Grad

Vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada  javila se je na tri natječaja raspisana od strane INA d.d. za regiju Posavina. Tender se odnosio na pružanje usluga najma profesionalnih vatrogasaca i usluge najma postrojbe za osiguranja kod opasnih izvođenja radova na objektima INE. Kako su tehnički uvjeti bili zadovoljeni, ovih dana su završeni i financijski pregovori gdje je Vatrogasna postrojba izabrana kao najpovoljnija.

Ukupno je ugovoreno 3.235.000,00 kn poslova od kojih se 2.537.000,00 kn odnosi na najam profesionalnih vatrogasaca i 698.000,00 kn za pružanje usluga vatrogasnih osiguranja.

Navedena sredstva Vatrogasna postrojba će ostvariti vlastitim radom u sljedeće dvije godine koja će osigurati nabavu potrebne opreme te posao i plaće za 14 vatrogasaca s našeg područja.

Samim time  Vatrogasna postrojba ima veću intervencijsku spremnost koja našim građanima osigurava veću sigurnost.