Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

VJEŽBA – Vježba spašavanja unesrećenih sa višekatnog objekta

6. travnja 2017.
JVP Ivanić-Grad