Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

Požar na odmorištu Ježevo

7. ožujka 2016.
JVP Ivanić-Grad