Javna vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada

Energetska obnova javna vatrogasna postrojba
DSC_0038_1200x800
DSC_0961
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
1P1A8442
U Ivanić-Gradu se održava druga zajednička vježba u sklopu projekta ENRAS - 1P1A5317
U Ivanić-Gradu se održava druga zajednička vježba u sklopu projekta ENRAS - 1P1A5391
13340082_1133160833411954_1865324335775959536_o
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
prethodna
sljedeća
Shadow

JAVNI NATJEČAJ – za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada

Na temelju članaka 21., 29. i 30. Zakona o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) te članka 23. Statuta Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada, Upravno vijeće Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada – 1 izvršitelj na mandat od četiri godine.

Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

– najmanje VŠS odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara

– položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima

– tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti

– da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti i da se protiv njega ne vodi kazneni i istražni postupak

– najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima

– vozački ispit B-kategorije.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

– životopis

– preslik domovnice

– preslik diplome

– preslik potvrde o položenome stručnom ispitu

– potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (izvornik, ne stariji od šest mjeseci)

– potvrdu o nekažnjavanju (izvornik, ne stariji od 30 dana)

– dokaz o radnom iskustvu – potvrde ili preslike dokumenata iz kojih je vidljivo radno iskustvo sukladno čl. 21. st. 6. Zakona o vatrogastvu

– preslik vozačke dozvole.

Rok za prijavu iznosi 15 dana od objave ovog javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Upravno vijeće Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada, Omladinska 30, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom: »Prijava na javni natječaj – ne otvarati«.

Kandidati će o rezultatu izbora biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Vatrogasna postrojba
Grada Ivanić-Grada