Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

Uklanjanje stabala sa ceste nakon nevremena

12. lipnja 2015.
JVP Ivanić-Grad