Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

Uklanjanje stabla sa obiteljske kuće

20. svibnja 2015.
JVP Ivanić-Grad