Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

Tehnička intervencija na autocesti

27. travnja 2015.
JVP Ivanić-Grad