Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

Uklanjanje stabala

6. travnja 2015.
JVP Ivanić-Grad