Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

Promocija višeg vatrogasnog časnika I kl.

15. prosinca 2014.
JVP Ivanić-Grad

U Uredu Hrvatske vatrogasne zajednice dr.sc. Branko Petrinec, prof.fiz., predsjednik Vatrogasne zajednice Grada IVanić-Grada uspješno je obranio rad: Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara izrađenu za Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba.

Ispit je vršen sukladno točki 40. Uputstva o osposobljavanju i usavršavanju dobrovoljnih vatrogasaca u Republici Hrvatskoj, te se sastojao od dva dijela: Pismenog rada i usmene obrane.

Članovi ispitne komisije, Željko Popović, načelnik HVZ-a, Mario Starčević, tajnik OTS-a i Josip Novosel, županijski zapovjednik, kroz izlaganje kandidata i postavljanjem dodatnih pitanja došli su do zaključka da je kandidat samostalno izradio rad te da vlada sa materijom obrađenom u radu.

Prema riječima načelnika HVZ-a, godišnji zahtjev za polaganje ovog ispita skoro je zanemariv, na što je županijski zapovjednik naglasio da je ponosan što je upravo g. Petrinec iz Zagrebačke županije i VZG Ivanić Grada, uspješno položio ispit i stekao zvanje Viši vatrogasni časnik I kl.

Priznanje i oznake zvanja g. Branku Petrincu, uručio je predsjednik komisije Željko Popović.