Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

Prvi puta u gotovo sto godina postojanja DVD Trebovec ima navalno vatrogasno vozilo

4. rujna 2014.
JVP Ivanić-Grad

U Trebovcu je 30. kolovoza održan 3. Vatrogasni kup nakon čega je svečanom predajom vozila Vatrogasna zajednica grada Ivanić-Grada završila svoj planirani ciklus nabave malih navalnih vozila. Vatrogasna postrojba Ivanić-Grad, uz sufinanciranje Vatrogasne zajednice grada, nabavila je novo, a postojeće malo navalno vozilo s visokotlačnim modulom dano je na raspolaganje DVD-u Trebovec. Predao ga je gradonačelnik Javor Bojan Leš u nazočnosti predsjednika Gradskog vijeća Željka Pongraca čime je dana jasna i konkretna podrška vatrogastvu grada. Primopredaji je nazočilo i cijelo vodstvo Vatrogasne zajednice grada Ivanić-Grada predvođeno predsjednikom Brankom Petrincem.