Javna vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grada

Vatrogasci iz Strumice u VP Grada Ivanić Grada

23. svibnja 2012.
JVP Ivanić-Grad

Nakon duže stanke uvježbavanja u simulatoru plamenih udara protekla dva vikenda u VP Grada Ivanić Grada održana su dva seminara. U terminu 22.-23.05. 2012. na seminaru je sudjelovala JVP Koprivnica sa sedam polaznika i tri polaznika iz VP Ivanić Grad. Kako je JVP Koprivnica postrojba koja ima svoja dva instruktora za SPU isti su odradili praktični dio treninga sa polaznicima iz svoje postrojbe. Moramo napomenuti da je JVP Koprivnica jedna od rijetkih postrojbi koja  svoje djelatnike redovito šalje na obuku u SPU.

Proteklog vikenda 08.-09. lipnja 2012.  na obuku u SPU su stigli i predstavnici makedonskih vatrogasnih snaga, djelatnici JVP Đurđevac i jedan član DVDa Virje.

Deset polaznika seminara izuzetno su dobro surrađivali, međusobno izmjenjujući iskustva i novo naučene tehnike i vještine. Makedonski predstavnici inače su došli ispred Udruge profesionalnih vatrogasaca Strumica koja je osnovana nedavno. Prema njihovim izjavama, na taj način mnogo bolje mogu surađivati sa ostalim udrugama, pravnim osobama u Makedoniji, a lakše im je ostvariti neke zahtjeve koje imaju prema gradskim vlastima u Strumici. Za provođenje seminara saznali su prije nekoliko godina, no do kad nisu osnovali “Udrugu” vrlo im je teško bilo uopće zamisliti da se pojedinačno prijavljuju. Verner Stoilov,  Ilija Kozarov, Vanco Malinov, Aleksandar Markov i KOstadin Karakasev samo su predstavnici “Udruge PVS” koja ima u dogledno vrijeme takav tip obuke uvesti i u Makedoniju. Prema informacijama iz povratne ankete u kojoj polaznici ocjenjuju kvalitetu seminara, u matične postrojbe vratili su se sa očekivanim znanjem i dobrom podlogom za daljnje usavršavanje.