DANAS SVOJ DAN SLAVE ONI KOJI RISKIRAJU ŽIVOTE ZA NAS Čestitamo Međunarodni dan civilne zaštite

Danas je Međunarodni dan civilne zaštite. Čestitamo ga svim junacima koji nerijetko riskiraju svoje živote kako bi spasili tuđe – vatrogascima, HGSS-u, DUZS-u, Crvenom križu …

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje koordinira djelovanje sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.

Povijest civilne zaštite 

Godine 1932. zagrebačko Gradsko poglavarstvo donijelo je odluku o izgradnji Škole civilne zaštite, za obučavanje i osposobljavanje kadrova za zaštitu i spašavanje. Škola je dovršena i otvorena 27. veljače 1938. godine. Nalazila su u zgradi na Ksaverskoj cesti, u kojoj je danas Institut za medicinska istraživanja, dok su objekti u kojima je danas smješteno Učilišta vatrogastva i zaštite i spašavanja, s druge strane Ksaverske ceste, izgrađeni kao vatrogasni poligon i spremište Škole civilne zaštite. Uspješno je djelovala do ljeta 1945. kada je ukinuta, a objekti nacionalizirani. Ujedno je ukinut i cjelokupni sustav civilne zaštite koji je, pod nazivom ‘narodna zaštita”, postojao u dijelu države u kojem je djelovala vlast NDH.

Godine 1948. u Jugoslaviji je, na primjeru SSSR-a, ustrojena protuavionska zaštita (PAZ) koja je kao jedina služba za zaštitu stanovništva sve do 1963. godine djelovala u sastavu Ministarstva obrane. Nakon potresa u Skoplju, donesena je odluka o osnivanju civilne zaštite. Od samih početaka ta je služba djelovala u sastavu tadašnjeg saveznog Ministarstva unutarnjih poslova, ali je ubrzo prebačena u sastav obrambenih struktura republika.

Od 1973. do 1994. godine civilna zaštita u Hrvatskoj se razvijala na lokalnim razinama, u okviru općinske odnosno gradske uprave, a kratko vrijeme bila je smještena i u Ministarstvu obrane. Do 1994. godine civilna zaštita je definirana kao masovna organizacija čija je temeljna namjena bila zaštita i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara u ratu. Planirano je uključivanje čak oko 600.000 građana, dok ih je oko 250.000 stvarno bilo raspoređeno u postrojbe i tijela civilne zaštite. Takav je sustav bio glomazan i inertan, a njegovi pripadnici nedovoljno opremljeni i osposobljeni.

Domovinski rat

Nakon državnog osamostaljenja, Republika Hrvatska je privremeno zadržala naslijeđeni sustav civilne zaštite. Njegove je sposobnosti u Domovinskom ratu koristila za pripremu i provođenje preventivnih mjera zaštite (sjetimo se priprema skloništa i drugih prostora za sklanjanje), ali prvenstveno mjera zaštite i spašavanja od posljedica ratnih djelovanja, kao što su provođenje evakuacije, sudjelovanje u organiziranju zbrinjavanja prognanika i izbjeglica, provođenje i nadziranje zamračivanja, zaštita i spašavanje od požara kao sekundarne pojave, raščišćavanje ruševina i prometnica, opskrbljivanje stanovništva pitkom vodom, zbrinjavanje domaćih životinja te humana i animalna asanacija (npr. samo tijekom i neposredno nakon okončanja vojno – redarstvene akcije ‘Oluja”, u asanaciji terena ukupno je uklonjeno cca 120 tona namirnica iz hladnjaka i ledenica, 4551 olupina vozila, ukopano je oko 8.000 grla stoke, odvezeno više stotina kamiona kućnog smeća iz oslobođenih gradova i naselja te prikupljeno više od 82.000 grla lutajuće stoke).

Tijekom, kao i nakon Domovinskog rata, razminiranje te uklanjanje i dezaktiviranje neeksplodiranih ubojnih sredstava, bilo je posebno značajno područje angažiranja civilne zaštite. U tom kontekstu zanimljiv je podatak da je na pripremi i provođenju mjera zaštite i spašavanja sudjelovalo oko 130.000 pripadnika civilne zaštite.

Civilna zaštita od 01. siječnja 2005. godine djeluje u sastavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, krovnog državnog tijela zaduženog za usklađivanje aktivnosti i resursa u katastrofama i većim nesrećama.

Autor: CroExpress

0

Uklanjanje snijega s krovova

Upozoravamo sve građane na opasnost od pada lavine snijega s krovova.

Građani su dužni uz pločnike ispred kuća i stanova voditi računa i na čišćenje snijega sa krovova kako bi se izbjegla opasnost pada lavine na prolaznike, parkirane automobile i drugu imovinu.

Svi građani koji su u nemogućnosti sami obaviti zahtjevne poslove čišćenja krovova, mogu angažirati, odnosno u pomoć pozvati i javnu vatrogasnu postrojbu putem broja 01/2881-424, čija dežurna ekipa svaku godinu provodi ovu akciju u cilju smanjenja opasnosti i podizanja sigurnosti naših građana.

0

Na odlagalištu Tarno održana simulacija izvanrednog događaja – požara na odlagalištu

Dana 02. veljače 2018. godine provedena je simulacija izvanrednog događaja – požara na odlagalištu neopasnog otpada Tarno u Ivanić Gradu, na dijelu novootvorene kazete 6.

Simulacija se sastojala od namjerno izazvanog požara u željeznom kontejneru za otpad, nakon koje je radnik na odlagalištu premjestio buldozer na sigurnu udaljenost od zapaljenja i odmah izvijestio poslovođu odlagališta o navedenom incidentu. U nastavku se pristupilo zalijevanju unutrašnjosti kontejnera zahvaćenog požarom od strane radnika, nakon čega na mjesto incidenta dolazi po pozivu i Vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada te mlazom vode iz navalnog vozila uspješno lokalizira požar.

Time je simulacija uspješno privedena kraju te je opožareno mjesto stavljeno pod kontrolu i nadzor.

Ovim putem zahvaljujemo svim sudionicima ove protupožarne vježbe, a posebno pripadnicima Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić Grada!

Ivakop d.o.o.

0

Imenovani članovi Županijskog vatrogasnog zapovjedništva

Županijsko vatrogasno zapovjedništvo, stručno operativno tijelo za vođenje i koordinaciju vatrogasnih intervencija prilikom velikih požara otvorenoga prostora, konstituirano je na jučerašnjem sastanku.

Odlukom župana Stjepan Kožića u Zapovjedništvo su imenovani: Josip Novosel, Nevenko Čižmešija, Dario Kezerić, Ivica Mačković, Borislav Turan, Ivan Stepić, Mladen Žitković, Damir Čičko i Željko Remenar. Zapovjedništvo je konstituirano kao jedna od mjera prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području županije u 2018. godini.

– Iznimno je bitno da sustav vatrogastva, odnosno Civilne zaštite kvalitetno funkcionira na terenu u slučaju bilo kakvih problema. Osim toga, za sjednice smo prisutne predstavnike dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih postrojbi upoznali i prijedlogom Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za iduću godinu, a raspravljali smo i o određenoj problematici na terenu. Htjeli smo dobiti povratnu informaciju gdje su problemi i na koji način Županija može djelovati prije nego se dogodi bilo kakva havarija – rekao je zamjenik župana Hrvoje Frankić.

Za sjednice se govorilo i o sustavu veza, koji je, kako je rekao zapovjednik VZ Zagrebačke županije Josip Novosel, „rak-rana“ hrvatskoga vatrogastva.

– Županija daje veliki obol rješavanju ovoga problema. Ove je godine nabavljeno 100 ručnih radio stanica, a za iduću godinu je planirana i nabava radio stanica za vatrogasna vozila. Komunikacija vatrogasaca se ne smije bazirati na mobitelima, stoga će VZ Zagrebačke županije izraditi prijedlog povezivanja radio vezom cijelog prostora županije – rekao je Novosel.

0

Vatrogasna postrojba Ivanić-Grad ugovorila 3.2 milijuna kuna novih poslova s INA d.d.

Vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada  javila se je na tri natječaja raspisana od strane INA d.d. za regiju Posavina. Tender se odnosio na pružanje usluga najma profesionalnih vatrogasaca i usluge najma postrojbe za osiguranja kod opasnih izvođenja radova na objektima INE. Kako su tehnički uvjeti bili zadovoljeni, ovih dana su završeni i financijski pregovori gdje je Vatrogasna postrojba izabrana kao najpovoljnija.

Ukupno je ugovoreno 3.235.000,00 kn poslova od kojih se 2.537.000,00 kn odnosi na najam profesionalnih vatrogasaca i 698.000,00 kn za pružanje usluga vatrogasnih osiguranja.

Navedena sredstva Vatrogasna postrojba će ostvariti vlastitim radom u sljedeće dvije godine koja će osigurati nabavu potrebne opreme te posao i plaće za 14 vatrogasaca s našeg područja.

Samim time  Vatrogasna postrojba ima veću intervencijsku spremnost koja našim građanima osigurava veću sigurnost.

0

U Vrbovcu održana pokazna vježba „Uragan 2017“

Pokazna vježba združenih operativnih snaga sustava civilne zaštite Zagrebačke županije pod nazivom „Uragan 2017.“ održana je u subotu u Vrbovcu.

Cilj vježbe bio je podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga zaštite i spašavanja s područja Zagrebačke županije, provjera efikasnosti svih sudionika zaštite i spašavanja u uvjetima većih nesreća te podizanje razine informiranosti stanovništva o sustavu civilne zaštite.

Vatrogasci Zagrebačke županije tijekom ove godine intervenirali su preko 1400 puta.

Uz Stožer Civilne zaštite Zagrebačke županije, Županijsku vatrogasnu zajednicu i Županijski vatrogasni operativni centar, u vježbi su sudjelovali JVP Ivanić-Grad, Stožer zaštite i spašavanja grada Vrbovca, DVD Vrbovec, DVD Celine, DVD Žunci, DVD Poljanski Lug, DVD Luka, DVD Brčevac, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, Policijska postaja Vrbovec, Županijsko društvo Crvenoga križa, HGSS-Stanica Samobor te Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa.

 

0

Ivanićgradski vatrogasci se sretno vratili kućama sa požarišta u Dalmaciji

Dana 19. kolovoza 2017. po zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika ispred Zagrebačke županije u ispomoć u Drniš upućena je Vatrogasna postrojba Ivanić-Grad s dva vozila i devet vatrogasaca te DVD Ivanić-Grad s jednim vatrogascem.

Nakon čega s područja Zagrebačke županije odlaze još 2 vozila s dva vatrogasca iz VZO Križ te jedno vozilo i jedan vatrogasac iz VZO Kloštar Ivanića. Zapovjednik vatrogasnih snaga iz Zagrebačke županije bio je zapovjednik Vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad Dario Kezerić koji su na području Drniša sudjelovali u gašenju i sanaciji požara do ponedjeljka u jutro, nakon čega su hitno upućeni na područje Benkovca.

Na području Benkovca, gdje su bile ugrožene kuće i stanovništvo, intervenirali su ukupno 4 dana od 21. do 24. kolovoza  S obzirom na opasne situacije u kojima su se nalazili ispred same vatre te nedaleko od miniranog područja, osim šteta i kvarova na vozilima sve je prošlo dobro za naše dečke.

Jučer oko 21 sat naši vatrogasci su se sretno vratili kućama gdje ih je dočekao gradonačelnik Grada Ivanić-Grada, g. Javor Bojan Leš kojem su ivanićgradski vatrogasci ispričali sve anegdote sa terena i puta. Želimo im dobar i zasluženi odmor te ugodan vikend, prije novog dežurstva.

0

Informacija s požarišta u Drnišu

Zapovjednik Vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad, g. Dario Kezerić nas je obavijestio da su naši vatrogasci koji su otišli 19.8. na požar u Drniš sinoć imali kratki odmor, dok su danas već na putu na veliki požar kod Benkovca.

Kod Benkovca je trenutno aktivno desetak požar. Svi vatrogasci su dobro, premda ih s obzirom na veličinu požara očekuje naporan dan i noć.

Hrabrost, požrtvovnost i veliko srce!22

0

Vatrogasci iz Ivanić-Grada otišli gasiti požar kod Drniša

Kako saznajemo od g. Daria Kezerića, zapovjednika VP Ivanić-Grad, zbog izuzetno teške situacije na požarom zahvaćenom području oko Drniša, gdje vatrogasci uz pomoć lokalnog stanovništva nadljudskim snagama sprječavaju daljnje širenje vatre prema naseljenom dijelu, članovi VP Ivanić-Grad s dva vozila i 7 vatrogasaca odlaze u ispomoć u gašenju požara na spomenutom području. Uz zapovjednika Daria Kezerića na teren odlaze Mario Jelent, Denis Čabrajec, Igor Grubić, Tomislav Žitković, Tomislav Frštek, Ivan Brezovečki i Matija Vajda.

S našeg područja odlaze još 2 vozila s ukupno 4 vatrogasca s područja Križa te jedno vozilo i jedan vatrogasac s područja Kloštar Ivanića.

Sretno dečki !21

0

Vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada sudjelovala je na 16. vatrogasnoj olimpijadi

Vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada sudjelovala je na 16. vatrogasnoj olimpijadi u gradu Villachu u Republici Austriji. Ekipa se na natjecanje uputila u nedjelju 9. srpnja gdje je do nastupa u subotu 15. srpnja imala službene treninge u ponedjeljak i utorak, službeno otvaranje Olimpijade u srijedu, zatim u četvrtak i petak ponovno treninge i turističke obilaske Villacha i ostalih sadržaja. Na samom nastupu pridružila se i delegacija VZZŽ i VZG Ivanić-Grad.
Ekipa je u svojoj kategoriji za profesionalne vatrogasce „A“ osvojila 3. mjesto s rezultatom od 38,19 sekundi za vježbu i 58,57 sekundi za štafetu. Povratak ekipe u Ivanić-Grad s osvojenim medaljama i peharom je bio u nedjelju 16. srpnja 2017. godine.

0
Page 1 of 6 12345...»