VATRODOJAVNA CENTRALA

Na sve izvršene usluge zaračunava se 25% PDV-a. 

Cijene su definirane za pojedinačnu kupnju, a kod većih narudžba može se odobriti dodatni popust od 0-50 % ovisno o količinama.

Usluge se vrše prema sljedećem cjeniku gdje su iznosi definiranim bez PDV-a:


 • CJENIK USLUGA VATRODOJAVNE CENTRALE ,TE OPERATIVNOG VATROGASNOG DEŽURSTVA NA BROJ 193
  Broj javljača požara Cijena u kn/mj
  1. 1-8 130,00
  2. 9-17 200,00
  3. 18-26 260,00
  4. 27-35 330,00
  5. 36-44 400,00
  6. 45-53 460,00
  7. 54-62 530,00
  8. 63-71 600,00
  9. 72-80 660,00
  10. 81-89 730,00
  11. 90-98 800,00
  12. 99-107 860,00
  13. 108-116 930,00
  14. 117-125 1.000,00
  15. 126-134 1.070,00
  16. 135-143 1.140,00
  17. 144-152 1.210,00
  18. 162-170 1.350,00
  19. 171-179 1.420,00
  20. 180-188 1.490,00
  21. 189-197 1.560,00
  22. 198-206 1.630,00
  23. 207-215 1.700,00
  24. 216-224 1.770,00
  25. 225-233 1.840,00
  26 234-242 1.910,00
  27. 243-251 1.980,00
  28. 252-260 2.050,00
  29. 261-269 2.120,00
  30. 270-278 2.190,00
  31. 279-287 2.260,00
  32. 288-296 2.330,00
  33. 297-305 2.400,00
  34. 306-314 2.470,00
  35. 315-323 2.540,00
  36. 324-332 2.610,00
  37. 333-341 2.680,00
  38. 342-350 2.750,00
  39. 351-359 2.890,00
  40. 360-368 2.890,00
  41. 369-377 2.960,00
  42. 378-386 3.030,00
  43. 387-395 3.100,00
  44. 396-404 3.170,00