NAJAM VATROGASNIH VOZILA SA OPREMOM

Na sve izvršene usluge zaračunava se 25% PDV-a. 

Cijene su definirane za pojedinačnu kupnju, a kod većih narudžba može se odobriti dodatni popust od 0-50 % ovisno o količinama.

Usluge se vrše prema sljedećem cjeniku gdje su iznosi definiranim bez PDV-a:


 • NAJAM VATROGASNIH VOZILA SA OPREMOM
  Vozilo Rad vozila Priprema vozila
  1. – L -110 – navalno vozilo sat 450,00 250,00
  2. – L-150 – tehničko vozilo sat 500,00 250,00
  3. – L-116 – malo navalno  vozilo sat 400,00 200,00
  4. – L-140 – kombinirano vozilo voda-pjena sat 450,00 250,00
  5. – L -130 – auto ljestva sat 700,00 300,00
  6. – L-120 – cisterna sat 400,00 200,00
  7. – L-101 – zapovjedno vozilo sat 200,00 100,00
  8. – L-104  -vozilo za prijevoz ljudi i opreme dan 300,00