SERVIS I PRODAJA VATROGASNE OPREME

Na sve izvršene usluge zaračunava se 25% PDV-a. 

Cijene su definirane za pojedinačnu kupnju, a kod većih narudžba može se odobriti dodatni popust od 0-50 % ovisno o količinama.

Usluge se vrše prema sljedećem cjeniku gdje su iznosi definiranim bez PDV-a:


 • PERIODIČNI SERVIS SVAKE GODINE
  Tip aparata Jed. mjere Kn
  P1,P2,S1,S2 (tipovi A i E) kom 25,00
  P3,P4,S3 (tipovi A i E) kom 30,00
  S6P,P6,S6,P6 Felix i (tipovi L,Z,Lux) kom 40,00
  S9P,S12P,S9,P9 Felix i (tipovi L,Z,lux) kom 50,00
  S50,S100 kom 100,00
  CO2-3 i 5 kom 30,00
  • u cijenu je uključena usluga periodičnog servisa (bez ispitivanja spojne cijevi), punjenje dušikom i sitni potrošni materijal (plombe,žica za plombiranje…)
 • UNUTARNJI PREGLED SVAKIH 5 GODINA ILI (SVAKE 2 GODINE ZA APARATE STARIJE OD 15 GODINA) SA UKLJUČENIM PERIODIČKIM SERVISOM
  Tip aparata Jed. mjere Kn
  P1,P2,S1,S2 (tipovi A i E) kom 40,00
  P3,P4,S3 (tipovi A i E) kom 45,00
  S6P,P4,P6,S6,P6 Felix i (tipovi L,Z,Lux) kom 55,00
  S9P,S12P,S9,P9,P9 Felix i (tipovi L,Z,Lux) kom 65,00
  S 50,S 100 kom 130,00
  • cijenu je uključena usluga unutarnjeg pregleda (bez ispitivanja spojne cijevi), punjenje dušikom i sitni potrošni materijal (plombe,žica za plombiranje…)
 • UNUTARNJI PREGLED SPREMNIKA CO2 SVAKIH 5 GODINA
  Tip aparata Jed. mjere Kn
  CO2-3,5,10 kom 200,00
  BOCA CO2, S50, S 100 kom 200,00
  •  cijenu je uključena usluga unutarnjeg pregleda ,sitni potrošni materijal (plombe,žice za plombiranje),trošak izlaska inspektora Agencije za opremu pod tlakom te izdavanje uvjerenja
  Ostalo Jed. mjere Kn
  Naljepnica periodični servis-unutarnji pregled kom 5,24
  Naljepnica masa aparata kom 5,24
  Naljepnica masa bočice kom 5,24
  Kontrolni prsten kom 9,92
  JVP naljepnica 105×140 kom 7,02
  Naljepnica 105×140 kom 74,59
  Bojanje aparata kom 50,00
  Ispitivanje spojne cijevi kom 10,00
  • prijevoz aparata na zahtjev kupca, obračunava se po cijeni od 3,30 kn/km, jedino ako ugovorom drugačije ne propiše.
 • CJENIK VATROGASNIH APARATA - PASTOR TVA d.o.o.
  Tip aparata Model

  Punjenje

  Broj jed. gašenja

  Kn
  Vatrogasni aparat P1 P1

  1 kg

  2

  149,90

  Vatrogasni aparat P2 P2

  2 kg

  4

  219,90

  Vatrogasni aparat P3 P3

  3 kg

  4

  259,90

  Vatrogasni aparat P6 P6

  6 kg

  12

  349,90

  Vatrogasni aparat P9 P9

  9 kg

  15

  429,90

  Vatrogasni aparat S6 S6

  6 kg

  12

  469,90

  Vatrogasni aparat S9 S9

  9 kg

  15

  539,90

  Vatrogasni aparat CO2 CO2-5

  5 kg

  5

  959,90

  Vatrogasni aparat S 50 S50

  50 kg

  3.749,90

 • CJENIK USLUGE SERVISA IZOLACIJSKIH APARATA
  Naziv usluge Kn
  1. Defektaža 75,00
  3. Rad na terenu servisa 200,00
  5. Cijena po prijeđenom kilometru za rad na terenu 2,00
  6. Ispitivanje aparata bez usluge servisa ili popravka 150,00
  7. Punjenje boce 300 bar 70,00
  8. Servis ventila boce 300 bar bez dijelova 70,00
  9. Ispitivanje posude pod tlakom 300,00
  10. Pranje maske 80,00
  11. Periodički pregled maske (ispitivanje) 120,00
  12. Usluga popravaka maske bez dijelova (pranje, ispitivanje, popravak) 250,00
  13. Periodički godišnji pregled aparata bez plućnog automata 400,00
  14. Periodični godišnji pregled aparata s plućnim automatom 500,00
  15. Usluga popravaka redukcionog ventila van servisnog roka 350,00
  16. Usluga velikog servisa redukcionog ventila 9.godina bez dijelova 500,00
  17. Popravak leđnog nosača bez dijelova 150,00
  18. Prvo puštanje u pogon dišnog aparata 250,00
  19. Periodički godišnji pregled plućnog automata 150,00
  20. Servis plućnog automata (podešavanje bez dijelova) 300,00
  21. Usluga velikog servisa plućnog automata 9.godina 250,00
  22. Pranje i čišćenje plućnog automata 60,00
  23. Pranje leđnog nosača 80,00
  24. Kontrola nepropusnosti kemijskog odjela 500,00
  25. Pranje i dezinfekcija kemijskog odjela 1000,00
  26. Za sve ostale nenaveden usluge obračunava se sat rada servisera 100,00