Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru u Gradu Ivanić-Gradu

PLAN motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA

Završno financijsko izvješće za 2017. godinu

 

PLAN PRORAČUNA

Plan proračuna za 2018. godinu